Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků
(Vstupní vzdělávání)

Kombinovaný kurz pro úředníky územních samosprávných celků.