Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecné části
(ZOZ obec.č.)

Kombinovaný kurz pro úředníky připravující se na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - obecné části.